Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:04:40

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10