Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:58:33

Poprawka 14

Za: 2 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9