Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:55:05

Poprawka 6, 28

Za: 3 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9