Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:53:51

Poprawka 2

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 10