Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:04:08

Poprawka 32, 33

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9