Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:54:28

Poprawka 4, 17, 22, 30

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9