Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:53:30

Poprawka 1, 10, 20

Za: 62 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 12