Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 09-10-2014 godz. 15:10:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13