Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:55:43

Poprawka 7

Za: 1 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9