Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-10-2014 godz. 14:45:54

Poprawka 1

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 17