Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:03:47

Poprawka 31

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 10