Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 09-10-2014 godz. 14:49:14

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11