Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-10-2014 godz. 14:46:41

Poprawka 3

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13