Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 09-10-2014 godz. 15:07:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 61 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10