Narzędzia:

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Dnia 09-10-2014 godz. 14:56:04

Poprawka 8

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 9