Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-12-2020 godz. 10:17:07

Poprawka

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2