Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 03-12-2020 godz. 10:22:45

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2