Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 03-12-2020 godz. 10:05:00

Poprawka 1

Za: 53 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 3