Narzędzia:

Dnia 03-12-2020 godz. 09:17:28

Za: 54 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 25