Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 03-12-2020 godz. 10:09:29

Poprawka 7

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2