Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Dnia 03-12-2020 godz. 10:21:04

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2