Narzędzia:

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Dnia 03-12-2020 godz. 10:33:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3