Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Dnia 03-12-2020 godz. 10:13:38

Poprawka 1-4

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2