Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Dnia 03-12-2020 godz. 10:14:26

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 49 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2