Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-12-2020 godz. 10:32:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3