Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-12-2020 godz. 10:17:56

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2