Narzędzia:

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Dnia 03-12-2020 godz. 10:34:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4