Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Dnia 03-12-2020 godz. 10:24:00

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1