Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Dnia 03-12-2020 godz. 10:28:54

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 57 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3