Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Dnia 03-12-2020 godz. 10:28:14

Poprawka

Za: 49 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 2