Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 03-12-2020 godz. 10:06:33

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3