Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-06-2013 na 35. posiedzeniu Senatu

Za: 29 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 9
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:49:35 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 11:50:48 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 1

3 11:51:03 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 2

4 11:51:25 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 3

5 11:51:42 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 4

6 11:51:58 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 5

7 11:52:17 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 11:53:05 za Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 11:54:01 za Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 366)

Poprawka 1

10 11:54:16 za Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 366)

Poprawka 2

11 11:54:36 za Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 366)

Całość

12 11:55:22 za Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 367)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 11:56:17 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka 1

14 11:56:30 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka 2

15 11:56:59 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka 3

16 11:57:15 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka 4

17 11:57:57 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka 5

18 11:58:14 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 11:59:07 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 11:59:49 za Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 12:00:59 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Poprawka 1

22 12:01:20 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

23 12:03:51 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 1

24 12:04:15 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 2

25 12:04:37 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 3

26 12:04:57 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 4

27 12:05:20 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 5

28 12:05:46 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 6

29 12:06:15 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poprawka 7

30 12:06:45 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

31 12:09:29 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Wniosek o odrzucenie projektu

32 12:10:35 za Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Poprawka 1, 4, 7, 9, 18, 19

33 12:11:26 za Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

34 12:31:23 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Poprawka 1, 6

35 12:31:47 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Poprawka 2

36 12:32:14 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

37 12:34:39 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

38 12:34:58 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 2

39 12:35:21 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 3

40 12:35:49 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 4

41 12:36:13 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 5

42 12:36:31 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami