Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 20-06-2013 godz. 12:34:39

Poprawka 1

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13