Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-06-2013 godz. 11:56:59

Poprawka 3

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13