Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:05:46

Poprawka 6

Za: 65 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11