Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 20-06-2013 godz. 11:51:03

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19