Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:04:37

Poprawka 3

Za: 24 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11