Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 20-06-2013 godz. 11:57:57

Poprawka 5

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12