Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; projektu uchwały w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:32:14

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 55 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 14