Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:04:57

Poprawka 4

Za: 62 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12