Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:03:51

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11