Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 20-06-2013 godz. 11:55:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14