Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 20-06-2013 godz. 12:04:15

Poprawka 2

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14