Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Dnia 20-06-2013 godz. 12:00:59

Poprawka 1

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11