Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 20-06-2013 godz. 12:36:31

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14