Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Dnia 20-06-2013 godz. 12:11:26

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14