Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

Dnia 20-06-2013 godz. 11:53:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14