Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 20-06-2013 godz. 11:54:16

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18