Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych

Dnia 20-06-2013 godz. 12:10:35

Poprawka 1, 4, 7, 9, 18, 19

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12