Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 20-06-2013 godz. 11:52:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15